Carnavalskrant

Jaarlijks brengen CV de Tuutefluiters en Carnaval Oostelbeers samen een carnavalskrant uit met een oplage van 2.350 exemplaren die worden verspreid in de gemeente Oost- West- en Middelbeers. Deze krant heet ’t Strijkersgebooi en wordt ongeveer 2 weken voor carnaval huis aan huis verspreid. Mede door de vele adverteerders zijn wij als carnavalsverenigingen in staat om het openbare carnaval in de Beerzen in stand te houden en wij willen alle adverteerders dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Formaten advertenties

Grootte advertentie zwart-wit kleur
9.2 x 4.4 cm (± 1/8 pagina) 25,- 35,-
9.2 x 9.2 cm (± 1/4 pagina) 35,- 50,-
18.9 x 13 cm (± 1/2 pagina) 60,- 100,-
26.6 x 18.9 cm (1/1 pagina) 110,- 195,-
2x 26.6 x 18.9 cm (dubbele pagina) 200,- 385,-

Wilt u adverteren in onze carnavalskrant? Vul dit formulier in.